"Е, знаете ли, аз бях човешко същество, преди да стана бизнесмен..."

Джордж Сорос

Фирма на месеца:

AppFlow Development

 

 

Проверка на телефонен номер

052 355106

Сканирай

Варненски свободен университет Черноризец Храбър

Варненски свободен университет Черноризец Храбър

Варна, ул. Янко Славчев

Варненският свободен университет "Черноризец Храбър" е създаден през 1991 година. Той организира редовна и задочна форма на обучение за всички образователно-квалификационни степени, предвидени в Закона за висше образование - "бакалавър", "магистър" и "доктор". На 27.07.2006 г. ВСУ "Черноризец Храбър" получава повторна институционална акредитация от Националната агенция за оценка и акредитация с максимална оценка "Много добра" за срок от 6 години. В университета се обучават над 12 хиляди студенти в 67 бакалавърски и магистърски програми и 20 научни, акредитирани специалности за подготовка на докторанти. Варненският свободен университет е единственият български университет удостоен със специалните знаци за качество и признаване на образованието в Европа – ECTS Label и DS Label.Специалности в образователно-квалификационна степен "бакалавър" и образователно-квалификационна степен "магистър" след средно образование  Факултет "Международна икономика и администрация"Катедра "Международна икономика и политика" Международни икономически отношения - Международен бизнес - Международни финанси Международен маркетинг Финанси и счетоводство - Финанси и кредит - Счетоводство и контрол - Банково дело Международни отношения  Катедра "Администрация и управление" Бизнес администрация - Международен бизнес мениджмънт - Мениджмънт на туризма - Фирмен мениджмънт - Мениджмънт на културния туризъм Публична администрация - Административен мениджмънт - Мениджмънт на публичния сектор - Съдебна администрация - Данъчна и митническа администрация - Регионално развитие и планиране на селския район  Катедра "Информатика" Информатика - Приложни информационни технологии - Компютърни мрежи и системи - WEB дизайнЮридически факултетКатедра "Правни науки" Право  Катедра "Сигурност и безопасност" Защита на националната сигурност - Национална сигурност - Корпоративна сигурност - Защита от аварии и бедствия Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред  Катедра "Психология" ПсихологияАрхитектурен факултетКатедра "Архитектура и урбанистика" Архитектура Дизайн за архитектурна среда Териториално и ландшафтно устройство  Катедра "Строителство на сгради и съоръжения" Строителство на сгради и съоръжения Пожарна безопасност и защита на населението  Катедра "Изкуства" Мода и мениджмънт в модата Хореография - Български народни танци - Вариететни танци и шоу-програмиОбразователна-квалификационна степен "магистър" след висше образование Факултет "Международна икономика и администрация" Катедра "Международна икономика и политика" Международни преговори Междууниверситетски магистърски програми Международен маркетинг Международни финанси Финансов и банков мениджмънт и маркетинг Катедра "Администрация и управление" Публична администрация и европейска интеграция Управление на европейски публични проекти Териториална администрация Административен капацитет Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса Мениджмънт на алтернативния туризъм Мениджмънт на туристическият бизнес Мениджмънт на културният туризъм Управление и енергийна ефективност в индустрията Предприемачество и възобновяеми енергийни източници Бизнес лидерство в глобална среда Междууниверситетски магистърски програми Управление на международни бизнес проекти Бизнес администрация в туризма Катедра "Информатика" Информационни системи и технологии Софтуерно инженерство - Software Engineering  Юридически факултет Катедра "Сигурност и безопасност" Митническо разузнаване и разследване Подготовка на силите и средствата за действия при неконвенционални кризи Катедра "Психология" Психологично консултиране Приложна психология Психология и психопатология на развитието Архитектурен факултет Катедра "Строителство на сгради и съоръжения" Строителни конструкции Пътно строителство Противопожарна техника и автоматика Катедра "Изкуства" Пространствен дизайн Интериорен дизайн Компютърен рекламен пространствен дизайн Мода и мениджмънт в модата Хореогравска режисура на фолклорен спектакъл и артменидмънт Хореографска режисура на съвременен танцов театър и артмениджмънтОбразователна и научна степен "доктор" Образователна и научна степен "доктор" е основна форма на обучение на високо квалифицирани специалисти, готови да направят научна и изследователска дейност и да преподават за нуждите на университета, както и на други кандидати от областта на науката и практиката. За образователна и научна степен "доктор" могат да кандидатстват лица, които са придобили образователно-квалификационна степен "магистър".  Сроковете за обучение са както следва:редовната - докторантура продължава 3 години; задочна - докторантурата продължава 4 години; докторантурата на самостоятелна подготовка продължава до 3 години.  Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" обучава "доктори" в следните научни области:  Катедра "Международна икономика и политика" Катедра "Администрация и управление" Катедра "Правни науки" Катедра "Сигурност и безопасност" Катедра "Психология" Катедра "Архитектура и урбанистика Катедра "Строителство на сгради и съоръжения"   За повече информация:уеб сайт: http://www.vfu.bg тел.: 052/ 355 106 email: marketing@vfu.bg, priem@vfu.bg 

052 355106

no-reply [at] vsichkifirmi.com


1

166883

Мнения за Варненски свободен университет Черноризец Храбър

Други / Разни
[ВАРНА МОБИЛ] [ВАРСА ШИПИНГ]

Вземете значка за Вашият уеб сайт:

Варненски свободен университет Черноризец Храбър