"Възможностите за бизнес са като автобусите – винаги се задава още един!"

Ричард Брансън

Ако харесваш уеб сайта ни, дари сума по твой избор за да можем да продължим да го обслужваме безплатно

Варненски свободен университет Черноризец Храбър

Варна, ул. Янко Славчев

Варненският свободен университет "Черноризец Храбър" е създаден през 1991 година. Той организира редовна и задочна форма на обучение за всички образователно-квалификационни степени, предвидени в Закона за висше образование - "бакалавър", "магистър" и "доктор". На 27.07.2006 г. ВСУ "Черноризец Храбър" получава повторна институционална акредитация от Националната агенция за оценка и акредитация с максимална оценка "Много добра" за срок от 6 години. В университета се обучават над 12 хиляди студенти в 67 бакалавърски и магистърски програми и 20 научни, акредитирани специалности за подготовка на докторанти. Варненският свободен университет е единственият български университет удостоен със специалните знаци за качество и признаване на образованието в Европа – ECTS Label и DS Label.Специалности в образователно-квалификационна степен "бакалавър" и образователно-квалификационна степен "магистър" след средно образование  Факултет "Международна икономика и администрация"Катедра "Международна икономика и политика" Международни икономически отношения - Международен бизнес - Международни финанси Международен маркетинг Финанси и счетоводство - Финанси и кредит - Счетоводство и контрол - Банково дело Международни отношения  Катедра "Администрация и управление" Бизнес администрация - Международен бизнес мениджмънт - Мениджмънт на туризма - Фирмен мениджмънт - Мениджмънт на културния туризъм Публична администрация - Административен мениджмънт - Мениджмънт на публичния сектор - Съдебна администрация - Данъчна и митническа администрация - Регионално развитие и планиране на селския район  Катедра "Информатика" Информатика - Приложни информационни технологии - Компютърни мрежи и системи - WEB дизайнЮридически факултетКатедра "Правни науки" Право  Катедра "Сигурност и безопасност" Защита на националната сигурност - Национална сигурност - Корпоративна сигурност - Защита от аварии и бедствия Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред  Катедра "Психология" ПсихологияАрхитектурен факултетКатедра "Архитектура и урбанистика" Архитектура Дизайн за архитектурна среда Териториално и ландшафтно устройство  Катедра "Строителство на сгради и съоръжения" Строителство на сгради и съоръжения Пожарна безопасност и защита на населението  Катедра "Изкуства" Мода и мениджмънт в модата Хореография - Български народни танци - Вариететни танци и шоу-програмиОбразователна-квалификационна степен "магистър" след висше образование Факултет "Международна икономика и администрация" Катедра "Международна икономика и политика" Международни преговори Междууниверситетски магистърски програми Международен маркетинг Международни финанси Финансов и банков мениджмънт и маркетинг Катедра "Администрация и управление" Публична администрация и европейска интеграция Управление на европейски публични проекти Териториална администрация Административен капацитет Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса Мениджмънт на алтернативния туризъм Мениджмънт на туристическият бизнес Мениджмънт на културният туризъм Управление и енергийна ефективност в индустрията Предприемачество и възобновяеми енергийни източници Бизнес лидерство в глобална среда Междууниверситетски магистърски програми Управление на международни бизнес проекти Бизнес администрация в туризма Катедра "Информатика" Информационни системи и технологии Софтуерно инженерство - Software Engineering  Юридически факултет Катедра "Сигурност и безопасност" Митническо разузнаване и разследване Подготовка на силите и средствата за действия при неконвенционални кризи Катедра "Психология" Психологично консултиране Приложна психология Психология и психопатология на развитието Архитектурен факултет Катедра "Строителство на сгради и съоръжения" Строителни конструкции Пътно строителство Противопожарна техника и автоматика Катедра "Изкуства" Пространствен дизайн Интериорен дизайн Компютърен рекламен пространствен дизайн Мода и мениджмънт в модата Хореогравска режисура на фолклорен спектакъл и артменидмънт Хореографска режисура на съвременен танцов театър и артмениджмънтОбразователна и научна степен "доктор" Образователна и научна степен "доктор" е основна форма на обучение на високо квалифицирани специалисти, готови да направят научна и изследователска дейност и да преподават за нуждите на университета, както и на други кандидати от областта на науката и практиката. За образователна и научна степен "доктор" могат да кандидатстват лица, които са придобили образователно-квалификационна степен "магистър".  Сроковете за обучение са както следва:редовната - докторантура продължава 3 години; задочна - докторантурата продължава 4 години; докторантурата на самостоятелна подготовка продължава до 3 години.  Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" обучава "доктори" в следните научни области:  Катедра "Международна икономика и политика" Катедра "Администрация и управление" Катедра "Правни науки" Катедра "Сигурност и безопасност" Катедра "Психология" Катедра "Архитектура и урбанистика Катедра "Строителство на сгради и съоръжения"   За повече информация:уеб сайт: http://www.vfu.bg тел.: 052/ 355 106 email: marketing@vfu.bg, priem@vfu.bg 

052 355106

no-reply@vsichkifirmi.com


1

166883

Мнения за Варненски свободен университет Черноризец Храбър

Други / Разни
[ВАРНА МОБИЛ] [ВАРСА ШИПИНГ]

Вземете значка за Вашият уеб сайт:

Варненски свободен университет Черноризец Храбър