"Да мислиш е лесно. Да действаш е трудно. Да действаш така, както мислиш, е най-трудното нещо на света."

Йохан Волфганг фон Гьоте

РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ ПЛОВДИВ

Пловдив, ул. Д-р Стоян Чомаков 2

 РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ e разположен в историко-археологически резерват „Старинен Пловдив".Къщата, в която се помещава музея, се определя като връх на бароковата архитектура у нас. Построена е през 1847 г. от майстор Хаджи Георги. Неин първи собственик е Аргир Куюмджиоглу. Просторната сграда е с внушителни размери: четири етажа, всеки с площ от 570 кв. м. Източната фасада на къщата е "стъпила" върху старата крепостна стена и е неразделна част от ансамбъла на Хисар капия.Основан е през 1917 г. От 1938 г. се помещава в Куюмджиевата къща – паметник на културата от национално значение.  Експозицията представя Селско стопанство: земеделие и животновъдство; Занаяти: домашни занаяти, грънчарство, металообработващи занаяти, златарство; Тъкани и облекло: традиционни и градски костюми, едро- и дребноформатни тъкани; Мебели и интериор: интериори от Копривщица, Родопите, Пловдив; Музикални инструменти и обреден реквизит.Музеят съхранява над 40 000 движими културни ценности.Експозицията представя традиционната култура на Тракия, Родопите и Средногорието от периода на Възраждането. Сред колекциите се открояват тези от медни съдове, накити и църковна утвар, шити и плетени дантели – кене, калоферска дантела, костюми от цялата българска етнична територия, музикални инструменти, старинни оръжия, овчарска дърворезба, градски интериор и др.Музеят организира научни форуми, временни изложби с цел популяризиране богатството на фондовете на Етнографски музей, авторски и гостуващи изложби съвместно с други сродни институции в страната.Музеят е съорганизатор и домакин на станали вече традиционни фестивали: Международен фестивал на камерната музика, Международен фолклорен фестивал, Международен фестивал по класическа китара и организатор на  Международно биенале „Майстори на карикатурата", Седмица на занаятите и Еснафски празник (съвместно със Задругата на майсторите на народни художествени занаяти) и др.Музеят работи активно в областта на създаване на специализирани програми за работа със студенти, с ученици, с отделните етноси и конфесионални общности, живеещи в града. Специалистите дават своя дан в областта на изследователската дейност,  участвайки в съвместни проекти с Пловдивски университет, Нов български университет – София, Югозападен университет – Благоевград, проекти с международно участие, конференции, симпозиуми, семинари и др.Музеят предлага и допълнителни атракции за туристите като демонстрации на традиционни занаяти, както и услуги: пре­дос­та­вя са­лон, из­лож­бе­на за­ла и двор­но прост­ран­с­т­во за културни прояви (авторски изложби, концерти, ревюта), делови срещи, конференции и др.Музеят пре­дос­та­вя са­лон, изложбена за­ла и двор­но пространст­во за кул­тур­ни про­яви (ав­тор­с­ки из­лож­би, кон­цер­ти, ревюта), де­ло­ви сре­щи, конференции, презентации, експозицион­на дейност на фир­ми, сватбени тържества и др.; да­ва възможност за любител­с­ко и професионал­но фо­то и видеозаснемане, ки­нос­ним­ки (ексте­ри­ор и интери­ор). 

032 626339

no-reply@vsichkifirmi.com


1

167963

Мнения за РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ ПЛОВДИВ

Други / Разни
[РЕГИНА - ЕВГЕНИЯ СЛАВОВА] [РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ СТАРА ЗАГОРА]

Вземете значка за Вашият уеб сайт:

РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ ПЛОВДИВ