"Осъзнаването на факта, че животът е кратък, не трябва да ни депресира. Напротив – трябва да бъде източник на дълбоко вдъхновение! Всяка минута, всеки час, всеки ден имат значение."

Робин Шарма

Ако харесваш уеб сайта ни, дари сума по твой избор за да можем да продължим да го обслужваме безплатно

РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ ПЛОВДИВ

Пловдив, ул. Д-р Стоян Чомаков 2

 РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ e разположен в историко-археологически резерват „Старинен Пловдив".Къщата, в която се помещава музея, се определя като връх на бароковата архитектура у нас. Построена е през 1847 г. от майстор Хаджи Георги. Неин първи собственик е Аргир Куюмджиоглу. Просторната сграда е с внушителни размери: четири етажа, всеки с площ от 570 кв. м. Източната фасада на къщата е "стъпила" върху старата крепостна стена и е неразделна част от ансамбъла на Хисар капия.Основан е през 1917 г. От 1938 г. се помещава в Куюмджиевата къща – паметник на културата от национално значение.  Експозицията представя Селско стопанство: земеделие и животновъдство; Занаяти: домашни занаяти, грънчарство, металообработващи занаяти, златарство; Тъкани и облекло: традиционни и градски костюми, едро- и дребноформатни тъкани; Мебели и интериор: интериори от Копривщица, Родопите, Пловдив; Музикални инструменти и обреден реквизит.Музеят съхранява над 40 000 движими културни ценности.Експозицията представя традиционната култура на Тракия, Родопите и Средногорието от периода на Възраждането. Сред колекциите се открояват тези от медни съдове, накити и църковна утвар, шити и плетени дантели – кене, калоферска дантела, костюми от цялата българска етнична територия, музикални инструменти, старинни оръжия, овчарска дърворезба, градски интериор и др.Музеят организира научни форуми, временни изложби с цел популяризиране богатството на фондовете на Етнографски музей, авторски и гостуващи изложби съвместно с други сродни институции в страната.Музеят е съорганизатор и домакин на станали вече традиционни фестивали: Международен фестивал на камерната музика, Международен фолклорен фестивал, Международен фестивал по класическа китара и организатор на  Международно биенале „Майстори на карикатурата", Седмица на занаятите и Еснафски празник (съвместно със Задругата на майсторите на народни художествени занаяти) и др.Музеят работи активно в областта на създаване на специализирани програми за работа със студенти, с ученици, с отделните етноси и конфесионални общности, живеещи в града. Специалистите дават своя дан в областта на изследователската дейност,  участвайки в съвместни проекти с Пловдивски университет, Нов български университет – София, Югозападен университет – Благоевград, проекти с международно участие, конференции, симпозиуми, семинари и др.Музеят предлага и допълнителни атракции за туристите като демонстрации на традиционни занаяти, както и услуги: пре­дос­та­вя са­лон, из­лож­бе­на за­ла и двор­но прост­ран­с­т­во за културни прояви (авторски изложби, концерти, ревюта), делови срещи, конференции и др.Музеят пре­дос­та­вя са­лон, изложбена за­ла и двор­но пространст­во за кул­тур­ни про­яви (ав­тор­с­ки из­лож­би, кон­цер­ти, ревюта), де­ло­ви сре­щи, конференции, презентации, експозицион­на дейност на фир­ми, сватбени тържества и др.; да­ва възможност за любител­с­ко и професионал­но фо­то и видеозаснемане, ки­нос­ним­ки (ексте­ри­ор и интери­ор). 

032 626339

no-reply@vsichkifirmi.com


1

167963

Мнения за РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ ПЛОВДИВ

[РЕГИНА - ЕВГЕНИЯ СЛАВОВА] [РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ СТАРА ЗАГОРА]

Вземете значка за Вашият уеб сайт:

РЕГИОНАЛЕН ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЙ ПЛОВДИВ