"Животът е твърде сложен, за да не бъде подреден!"

Марта Стюарт

Oрганизации

Организация на движението, паркинги и гаражи ЕООД

Велико Търново, Велико Търново, ул. Цар Тодор Светослав 1 А

062629695

062629695


Сдружение Териториална Организация на НТС - Хасково

Хасково, Хасково, ул. Сан Стефано 3

038661080

038661080


Проектантска организация ЕАД

Бургас, Бургас, бул. Стефан Стамболов 120

056813810

056851550


Сдружение териториална организация на Научно-техническите съюзи - Ловеч

Ловеч, Ловеч, пл. Свобода, Дом на техниката

068603414

068603414


Териториална организация на НТС ЕООД

Хасково, Хасково, ул. Сан Стефано 3

038661080

038665422


Национална скаутска организация на България - Св. Гео

Варна Адрес: Варна, кв. Ча, Харманли, ул. Сакар планина 2

02730491

03734112


Сдружение Областна организация на научно - техническите съюзи

Плевен Адрес: Плевен, ул. Александър Стамболи, Велико Търново, ул. Васил Левски 14, вх. В

062639854

062639854


Бюро за Организация на Посещения и Срещи

София, София, пл. България 1, Административна Сграда НДК, ет. 14

029523310

029526267


Сдружение Териториална организация на научно - технически съюзи - Кюстендил СНЦ

Кюстендил, Кюстендил, бул. Македония 2, ет. 3, п.к. 223

07850921

07850930


Младежка организация Света София

София, София, ж.к. Люлин 4, бл. 430, вх. А, ап. 5

028659158

0888650676