"Лидерството е да правиш каквото трябва, когато никой не те гледа!"

Джордж ван Валкенбург

Организация на движението, паркинги и гаражи ЕООД

Град: Велико Търново, Велико Търново, ул. Цар Тодор Светослав 1 А

062629695

Тел: 062629695


Сдружение Териториална Организация на НТС - Хасково

Град: Хасково, Хасково, ул. Сан Стефано 3

038661080

Тел: 038661080


Проектантска организация ЕАД

Град: Бургас, Бургас, бул. Стефан Стамболов 120

056813810

Тел: 056851550


Сдружение териториална организация на Научно-техническите съюзи - Ловеч

Град: Ловеч, Ловеч, пл. Свобода, Дом на техниката

068603414

Тел: 068603414


Териториална организация на НТС ЕООД

Град: Хасково, Хасково, ул. Сан Стефано 3

038661080

Тел: 038665422


Национална скаутска организация на България - Св. Гео

Град: Варна Адрес: Варна, кв. Ча, Харманли, ул. Сакар планина 2

02730491

Тел: 03734112


Сдружение Териториална организация на научно - техническите съюзи

Град: Сливен, Сливен, ул. Цар Самуил 1

044623671

Тел: 044623671


Сдружение Областна организация на научно - техническите съюзи

Град: Плевен Адрес: Плевен, ул. Александър Стамболи, Велико Търново, ул. Васил Левски 14, вх. В

062639854

Тел: 062639854


Бюро за Организация на Посещения и Срещи

Град: София, София, пл. България 1, Административна Сграда НДК, ет. 14

029523310

Тел: 029526267


Сдружение Териториална организация на научно - технически съюзи - Кюстендил СНЦ

Град: Кюстендил, Кюстендил, бул. Македония 2, ет. 3, п.к. 223

07850921

Тел: 07850930


Сдружение младежка организация за регионални инициативи

Град: Русе, Русе, бул. Скобелев 45

082824868

Тел: 082824868


Младежка организация Света София

Град: София, София, ж.к. Люлин 4, бл. 430, вх. А, ап. 5

028659158

Тел: 0888650676