"Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma – which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of other’s opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary."

Steve Jobs

Фирма на месеца:

Дрийм Ленд ООД

Oрганизации

Организация на движението, паркинги и гаражи ЕООД

Велико Търново, Велико Търново, ул. Цар Тодор Светослав 1 А

062629695

062629695


Сдружение Териториална Организация на НТС - Хасково

Хасково, Хасково, ул. Сан Стефано 3

038661080

038661080


Проектантска организация ЕАД

Бургас, Бургас, бул. Стефан Стамболов 120

056813810

056851550


Сдружение териториална организация на Научно-техническите съюзи - Ловеч

Ловеч, Ловеч, пл. Свобода, Дом на техниката

068603414

068603414


Териториална организация на НТС ЕООД

Хасково, Хасково, ул. Сан Стефано 3

038661080

038665422


Бюро за Организация на Посещения и Срещи

София, София, пл. България 1, Административна Сграда НДК, ет. 14

029523310

029526267


Сдружение Териториална организация на научно - технически съюзи - Кюстендил СНЦ

Кюстендил, Кюстендил, бул. Македония 2, ет. 3, п.к. 223

07850921

07850930


Младежка организация Света София

София, София, ж.к. Люлин 4, бл. 430, вх. А, ап. 5

028659158

0888650676


AQ Cert - ISO 9001

София, ул. Банат 19

Сертифицирането по ISO 9001: 2015 никога не е било по- лесно, отколкото с помощта на специалистите от ISO 9001 BG. Фирмите - клиенти получават цялостна услуга по въвеждане на системата за управление на качеството- подготвителен етап, прилежно изготвяне на документацията, посещение на квалифициран одитор и издаване на сертификат след потвърждаване на необходимите критерии. Ресертификацията и преход към обновеният вариант на ISO 9001 е още една от услугите в ISO 9001 BG, както и реномираните обучения за вътрешни одитори. Срещу сравнително ниска цена всяка организация се запознава подробно и успешно въвежда особеностите на ISO 9001: 2015 в работния си процес.

02 862 83 75