"Успешните хора не се нуждаят от алиби, докато неуспешните си намират оправдания за мястото, което заемат в живота."

Дон Грийн

Търсене по буква Ъ в бизнес каталога

Резултати: