"Към настоящия момент не планираме да покорим света."

Сергей Брин, Google

Търсене по буква D в бизнес каталога

Резултати: