"Повечето хора не стават за нищо, затова е невъзможно човек да изпитва към тях каквото и да било уважение."

Доналд Тръмп

Фирма на месеца:

ЕЛИТ-П

Проверка на сметки

Проверка на сметка за ток към Енерго-Про, EVN и ЧЕЗ

Проверка на сметка за ток към Енерго-Про

Проверка на сметка за ток по телефона към Енерго-Про – 0700 800 61

 

Проверка на сметка за ток към EVN България

Проверка на сметка за ток по телефона към EVN – 0700 102 07

 

Проверка на сметка за ток към ЧЕЗ

Проверка на сметка за ток по телефона към ЧЕЗ – 0700 100 10

 

Проверка на сметка за вода

Проверка на вода София (ВиК София)

Проверка на вода Варна (ВиК Варна)

Проверка на вода Русе (ВиК Русе)

Проверка на вода Шумен (ВиК Шумен)

Проверка на вода Бургас (ВиК Бургас)

Проверка на вода Плевен (ВиК Плевен)

Проверка на вода Велико Търново (ВиК Велико Търново)

 

Проверка на сметка за телефон

Проверка на сметка за телефон към A1

Проверка на сметка за телефон към Telenor

Проверка на сметка за телефон към Vivacom

 

Проверка на сметка за газ

Проверка на сметка за газ към Овергаз

Проверка на сметка за газ към Севлиевогаз - 2000

Проверка на сметка за газ към Балкангаз 2000

Проверка на сметка за газ към Аресгаз

Проверка на сметка за газ към Газ-Енергийно Дружество Елин Пелин

Проверка на сметка за газ към Каварна Газ

Проверка на сметка за газ към КЕМ

Проверка на сметка за газ към ПРАВЕЦГАЗ 1

Проверка на сметка за газ към Примагаз

Проверка на сметка за газ към Ситигаз България