"Възможностите за бизнес са като автобусите – винаги се задава още един!"

- Ричард Брансън

Валутен курс на еврото за 22.01.2017