"Успешните хора не се нуждаят от алиби, докато неуспешните си намират оправдания за мястото, което заемат в живота."

Дон Грийн

Вход за наши клиенти

Този панел е достъпен само за наши клиенти.