ейшо | Vsichki Dumi

Има ли дума ейшо?

Да, има дума ейшо

Транслитерация на думата: eysho